Hỗ trợ 50% phí cố định CQG tháng 5 và 6 từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Từ ngày 01/05 đến 30/06/2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam hỗ trợ 50% phí cố định CQG. Cụ thể từ 720.000VNĐ/tháng xuống 360.000VNĐ/tháng.
Xem văn bản tại đây !

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!