Báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai về tuần giao dịch vừa qua

Báo cáo Cam kết của Thương nhân (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), phát hành hàng tuần, giúp cho nhà đầu tư hiểu được động lực của thị trường. Các quyết định của người sản xuất/ nhà máy hoặc quỹ đầu tư, sẽ tạo ra các tín hiệu giá cả do sự biến động của cung và cầu đối với từng mặt hàng.

Tuần vừa qua là một tuần giao dịch đầy biến động của thị trường. Hy vọng tuần giao dịch mới nhà đầu tư sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư đúng đắn.

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Mario chúc nhà đầu tư thành công !

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!