THÔNG TIN KÝ QUỸ

Thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 15/01

14 Th1 2021

Thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch...

Thông báo: Từ ngày 08/01/2021 thay đổi mức ký quỹ mới cho mặt hàng DẦU DẬU TƯƠNG

08 Th1 2021

Thay đổi mức ký quỹ mới cho mặt hàng dầu đậu tương...

Thông báo thay đổi mức ký quỹ áp dụng từ ngày 7/1/2021

06 Th1 2021

Theo quyết định số 06/QĐ/TGĐ-MXV của Tổng Giám đốc Sở giao dịch...

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ một số sản phẩm hàng hóa áp dụng từ ngày 5/1/2020

04 Th1 2021

Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV),...

Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Một Số Sản Phẩm Hàng Hóa

29 Th12 2020

Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)...

Gọi ngay
error: Content is protected !!