[Tin Tức Thế Giới] Lượt Tiêm Vắc Xin Covid19 Toàn Cầu Đạt 2 Tỷ Liều Trong Cuộc Đua Để Chế Ngự Đại Dịch

Số lượng tiêm chủng chống lại Covid-19 đạt 2 tỷ khi thế giới chạy đua …

[Tin Tức Thế Giới] Lượt Tiêm Vắc Xin Covid19 Toàn Cầu Đạt 2 Tỷ Liều Trong Cuộc Đua Để Chế Ngự Đại Dịch Đọc thêm »