LỊCH ĐÁO HẠN

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Xăng pha chế 12/2021RBEZ21NYMEX26/11/202130/11/2021
Xăng pha chế 11/2021RBEX21NYMEX27/10/202129/10/2021
Xăng pha chế 10/2021RBEV21NYMEX28/09/202130/09/2021
Xăng pha chế 09/2021RBEU21NYMEX27/08/202131/08/2021
Xăng pha chế 08/2021RBEQ21NYMEX28/07/202130/07/2021
Xăng pha chế 07/2021RBEN21NYMEX28/06/202130/06/2021
Xăng pha chế 06/2021RBEM21NYMEX26/05/202128/05/2021
Xăng pha chế 05/2021RBEK21NYMEX28/04/202130/04/2021
Xăng pha chế 04/2021RBEJ21NYMEX29/03/202131/03/2021
Xăng pha chế 03/2021RBEH21NYMEX24/02/202126/02/2021
Xăng pha chế 02/2021RBEG21NYMEX27/01/202129/01/2021
Xăng pha chế 01/2021RBEF21NYMEX29/12/202031/12/2020
Xăng pha chế 12/2020RBEZ20NYMEX26/11/201030/11/2010
Xăng pha chế 11/2020RBEX20NYMEX28/10/202030/10/2020
Xăng pha chế 10/2020RBEV20NYMEX28/09/202030/09/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu ít lưu huỳnh 07/2021QPN21ICE EU12/07/202112/07/2021
Dầu ít lưu huỳnh 06/2021QPM21ICE EU08/06/202108/06/2021
Dầu ít lưu huỳnh 05/2021QPK21ICE EU10/05/202110/05/2021
Dầu ít lưu huỳnh 04/2021QPJ21ICE EU08/04/202108/04/2021
Dầu ít lưu huỳnh 03/2021QPH21ICE EU09/03/202109/03/2021
Dầu ít lưu huỳnh 02/2021QPG21ICE EU09/02/202109/02/2021
Dầu ít lưu huỳnh 01/2021QPF21ICE EU08/01/202108/01/2021
Dầu ít lưu huỳnh 12/2020QPZ20ICE EU08/12/202008/12/2020
Dầu ít lưu huỳnh 11/2020QPX20ICE EU10/11/202010/11/2020
Dầu ít lưu huỳnh 10/2020QPV20ICE EU08/10/202008/10/2020
Dầu ít lưu huỳnh 09/2020QPU20ICE EU08/09/202008/09/2020
Dầu ít lưu huỳnh 08/2020QPQ20ICE EU10/08/202010/08/2020
Dầu ít lưu huỳnh 07/2020QPN20ICE EU08/07/202008/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Khí tự nhiên 12/2021NGEZ21NYMEX24/11/202126/11/2021
Khí tự nhiên 11/2021NGEX21NYMEX25/10/202127/10/2021
Khí tự nhiên 10/2021NGEV21NYMEX24/09/202128/09/2021
Khí tự nhiên 09/2021NGEU21NYMEX25/08/202127/08/2021
Khí tự nhiên 08/2021NGEQ21NYMEX26/07/202128/07/2021
Khí tự nhiên 07/2021NGEN21NYMEX24/06/202128/06/2021
Khí tự nhiên 06/2021NGEM21NYMEX24/05/202126/05/2021
Khí tự nhiên 05/2021NGEK21NYMEX26/04/202128/04/2021
Khí tự nhiên 04/2021NGEJ21NYMEX25/03/202129/03/2021
Khí tự nhiên 03/2021NGEH21NYMEX22/02/202124/02/2021
Khí tự nhiên 02/2021NGEG21NYMEX25/01/202127/01/2021
Khí tự nhiên 01/2021NGEF21NYMEX25/12/202029/12/2020
Khí tự nhiên 12/2020NGEZ20NYMEX23/11/202025/11/2020
Khí tự nhiên 11/2020NGEX20NYMEX26/10/202028/10/2020
Khí tự nhiên 10/2020NGEV20NYMEX24/09/202028/09/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu Brent 12/2021QOZ21ICE EU27/10/202127/10/2021
Dầu Brent 11/2021QOX21ICE EU28/09/202128/09/2021
Dầu Brent 10/2021QOV21ICE EU27/08/202127/08/2021
Dầu Brent 09/2021QOU21ICE EU28/07/202128/07/2021
Dầu Brent 08/2021QOQ21ICE EU28/06/202128/06/2021
Dầu Brent 07/2021QON21ICE EU26/05/202126/05/2021
Dầu Brent 06/2021QOM21ICE EU28/04/202128/04/2021
Dầu Brent 05/2021QOK21ICE EU29/03/202129/03/2021
Dầu Brent 04/2021QOJ21ICE EU24/02/202124/02/2021
Dầu Brent 03/2021QOH21ICE EU27/01/202127/01/2021
Dầu Brent 02/2021QOG21ICE EU28/12/202028/12/2020
Dầu Brent 01/2021QOF21ICE EU26/11/202026/11/2020
Dầu Brent 12/2020QOZ20ICE EU28/10/202028/10/2020
Dầu Brent 11/2020QOX20ICE EU28/09/202028/09/2020
Dầu Brent 10/2020QOV20ICE EU26/08/202026/08/2020
Dầu Brent 09/2020QOU20ICE EU29/07/202029/07/2020
Dầu Brent 08/2020QOQ20ICE EU26/06/202026/06/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu WTI mini 12/2021NQMZ21NYMEX16/11/202118/11/2021
Dầu WTI mini 11/2021NQMX21NYMEX15/10/202119/10/2021
Dầu WTI mini 10/2021NQMV21NYMEX16/09/202120/09/2021
Dầu WTI mini 09/2021NQMU21NYMEX17/08/202119/08/2021
Dầu WTI mini 08/2021NQMQ21NYMEX15/07/202119/07/2021
Dầu WTI mini 07/2021NQMN21NYMEX17/06/202121/06/2021
Dầu WTI mini 06/2021NQMM21NYMEX17/05/202119/05/2021
Dầu WTI mini 05/2021NQMK21NYMEX15/04/202119/04/2021
Dầu WTI mini 04/2021NQMJ21NYMEX17/03/202119/03/2021
Dầu WTI mini 03/2021NQMH21NYMEX17/02/202119/02/2021
Dầu WTI mini 02/2021NQMG21NYMEX15/01/202119/01/2021
Dầu WTI mini 01/2021NQMF21NYMEX16/12/202018/12/2020
Dầu WTI mini 12/2020NQMZ20NYMEX17/11/202019/11/2020
Dầu WTI mini 11/2020NQMX20NYMEX15/10/202019/10/2020
Dầu WTI mini 10/2020NQMV20NYMEX17/09/202021/09/2020
Dầu WTI mini 09/2020NQMU20NYMEX17/08/202019/08/2020
Dầu WTI mini 08/2020NQMQ20NYMEX16/07/202020/07/2020
Dầu WTI mini 07/2020NQMN20NYMEX17/06/202019/06/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu WTI 12/2021CLEZ21NYMEX17/11/202119/11/2021
Dầu WTI 11/2021CLEX21NYMEX18/10/202120/10/2021
Dầu WTI 10/2021CLEV21NYMEX17/09/202121/09/2021
Dầu WTI 09/2021CLEU21NYMEX18/08/202120/08/2021
Dầu WTI 08/2021CLEQ21NYMEX16/07/202120/07/2021
Dầu WTI 07/2021CLEN21NYMEX18/06/202122/06/2021
Dầu WTI 06/2021CLEM21NYMEX18/05/202120/05/2021
Dầu WTI 05/2021CLEK21NYMEX16/04/202120/04/2021
Dầu WTI 04/2021CLEJ21NYMEX18/03/202122/03/2021
Dầu WTI 03/2021CLEH21NYMEX18/02/202122/02/2021
Dầu WTI 02/2021CLEG21NYMEX18/01/202120/01/2021
Dầu WTI 01/2021CLEF21NYMEX17/12/202021/12/2020
Dầu WTI 12/2020CLEZ20NYMEX18/11/202020/11/2020
Dầu WTI 11/2020CLEX20NYMEX16/10/202020/10/2020
Dầu WTI 10/2020CLEV20NYMEX18/09/202022/09/2020
Dầu WTI 09/2020CLEU20NYMEX18/08/202020/08/2020
Dầu WTI 08/2020CLEQ20NYMEX17/07/202021/07/2020
Dầu WTI 07/2020CLEN20NYMEX18/06/202022/06/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bông sợi 12/2021CTEZ21ICE US23/11/202108/12/2021
Bông sợi 10/2021CTEV21ICE US24/09/202107/10/2021
Bông sợi 07/2021CTEN21ICE US24/06/202108/07/2021
Bông sợi 05/2021CTEK21ICE US26/04/202106/05/2021
Bông sợi 03/2021CTEH21ICE US22/02/202109/03/2021
Bông 12/2020CTEZ20ICE US23/11/202008/12/2020
Bông 10/2020CTEV20ICE US24/09/202008/10/2020
Bông 07/2020CTEN20ICE US24/06/202009/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Arabica 12/2021KCEZ21ICE US19/11/202120/12/2021
Cà phê Arabica 09/2021KCEU21ICE US23/08/202120/09/2021
Cà phê Arabica 07/2021KCEN21ICE US22/06/202120/07/2021
Cà phê Arabica 05/2021KCEK21ICE US22/04/202118/05/2021
Cà phê Arabica 03/2021KCEH21ICE US18/02/202119/03/2021
Cà phê Arabica 12/2020KCEZ20ICE US19/11/202018/12/2020
Cà phê Arabica 09/2020KCEU20ICE US21/08/202018/09/2020
Cà phê Arabica 07/2020KCEN20ICE US22/06/202021/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đường 07/2021SBEN21ICE US01/07/202130/06/2021
Đường 10/2021SBEV21ICE US01/10/202130/09/2021
Đường 05/2021SBEK21ICE US03/05/202130/04/2021
Đường 03/2021SBEH21ICE US01/03/202126/02/2021
Đường 10/2020SBEV20ICE US01/10/202030/09/2020
Đường 07/2020SBEN20ICE US01/07/202030/06/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Robusta 09/2021LRCU21ICE EU25/08/202124/09/2021
Cà phê Robusta 07/2021LRCN21ICE EU25/06/202126/07/2021
Cà phê Robusta 05/2021LRCK21ICE EU27/04/202124/05/2021
Cà phê Robusta 03/2021LRCH21ICE EU23/02/202125/03/2021
Cà phê Robusta 01/2021LRCF21ICE EU24/12/202025/01/2021
Cà phê Robusta 11/2020LRCX20ICE EU27/10/202024/11/2020
Cà phê Robusta 09/2020LRCU20ICE EU25/08/202024/09/2020
Cà phê Robusta 07/2020LRCN20ICE EU25/06/202027/07/2020
Cà phê Robusta 05/2020LRCK20ICE EU27/04/202022/05/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su RSS3 09/2021TRUU21OSE24/09/202124/09/2021
Cao su RSS3 08/2021TRUQ21OSE25/08/202125/08/2021
Cao su RSS3 07/2021TRUN21OSE26/07/202126/07/2021
Cao su RSS3 06/2021TRUM21OSE24/06/202124/06/2021
Cao su RSS3 05/2021TRUK21OSE25/05/202125/05/2021
Cao su RSS3 04/2021TRUJ21OSE23/04/202123/04/2021
Cao su RSS3 03/2021TRUH21OSE25/03/202125/03/2021
Cao su RSS3 02/2021TRUG21OSE19/02/202119/02/2021
Cao su RSS3 01/2021TRUF21OSE15/01/202125/01/2021
Cao su RSS3 12/2020TRUZ20OSE22/12/202022/12/2020
Cao su RSS3 11/2020TRUX20OSE24/11/202024/11/2020
Cao su RSS3 10/2020TRUV20OSE26/10/202026/10/2020
Cao su RSS3 09/2020TRUU20OSE24/09/202024/09/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cao su TSR20 09/2021ZFTU21SGX31/08/202131/08/2021
Cao su TSR20 08/2021ZFTQ21SGX29/07/202129/07/2021
Cao su TSR20 07/2021ZFTN21SGX30/06/202130/06/2021
Cao su TSR20 06/2021ZFTM21SGX31/05/202131/05/2021
Cao su TSR20 05/2021ZFTK21SGX30/04/202130/04/2021
Cao su TSR20 04/2021ZFTJ21SGX31/03/202131/03/2021
Cao su TSR20 03/2021ZFTH21SGX26/02/202126/02/2021
Cao su TSR20 02/2021ZFTG21SGX29/01/202129/01/2021
Cao su TSR20 01/2021ZFTF21SGX30/12/202030/12/2020
Cao su TSR 20 12/2020ZFTZ20SGX30/11/202030/11/2020
Cao su TSR 20 11/2020ZFTX20SGX30/10/202030/10/2020
Cao su TSR 20 10/2020ZFTV20SGX30/09/202030/09/2020
Cao su TSR 20 09/2020ZFTU20SGX31/08/202031/08/2020
Cao su TSR 20 08/2020ZFTQ20SGX31/07/202031/07/2020
Cao su TSR 20 07/2020ZFTN20SGX30/06/202030/06/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ca cao 12/2021CCEZ21ICE US16/11/202115/12/2021
Ca cao 09/2021CCEU21ICE US18/08/202115/09/2021
Cacao 07/2021CCEN21ICE US17/06/202115/07/2021
Cacao 05/2021CCEK21ICE US19/04/202113/05/2021
Cacao 03/2021CCEH21ICE US12/02/202116/03/2021
Cacao 12/2020CCEZ20ICE US16/11/202015/12/2020
Cacao 09/2020CCEU20ICE US18/08/202015/09/2020
Cacao 07/2020CCEN20ICE US17/06/202016/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đồng 11/2021CPEX21COMEX29/10/202126/11/2021
Đồng 10/2021CPEV21COMEX30/09/202127/10/2021
Đồng 08/2021CPEQ21COMEX30/07/202127/08/2021
Đồng 12/2021CPEZ21COMEX30/11/202129/12/2021
Đồng 09/2021CPEU21COMEX31/08/202128/09/2021
Đồng 07/2021CPEN21COMEX30/06/202128/07/2021
Đồng 06/2021CPEM21COMEX28/05/202128/06/2021
Đồng 05/2021CPEK21COMEX30/04/202126/05/2021
Đồng 04/2021CPEJ21COMEX31/03/202128/04/2021
Đồng 03/2021CPEH21COMEX26/02/202129/03/2021
Đồng 02/2021CPEG21COMEX29/01/202124/02/2021
Đồng 01/2021CPEF21COMEX31/12/202027/01/2021
Đồng 12/2020CPEZ20COMEX30/11/202029/12/2020
Đồng 11/2020CPEX20COMEX30/10/202025/11/2020
Đồng 10/2020CPEV20COMEX30/09/202028/10/2020
Đồng 09/2020CPEU20COMEX31/08/202028/09/2020
Đồng 08/2020CPEQ20COMEX31/07/202027/08/2020
Đồng 07/2020CPEN20COMEX30/06/202029/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Quặng sắt 09/2021FEFU21SGX30/09/202130/09/2021
Quặng sắt 08/2021FEFQ21SGX31/08/202131/08/2021
Quặng sắt 07/2021FEFN21SGX30/07/202130/07/2021
Quặng sắt 06/2021FEFM21SGX30/06/202130/06/2021
Quặng sắt 05/2021FEFK21SGX31/05/202131/05/2021
Quặng sắt 04/2021FEFJ21SGX30/04/202130/04/2021
Quặng sắt 03/2021FEFH21SGX31/03/202131/03/2021
Quặng sắt 02/2021FEFG21SGX26/02/202126/02/2021
Quặng sắt 01/2021FEFF21SGX29/01/202129/01/2021
Quặng sắt 12/2020FEFZ20SGX31/12/202031/12/2020
Quặng sắt 11/2020FEFX20SGX30/11/202030/11/2020
Quặng sắt 10/2020FEFV20SGX30/10/202030/10/2020
Quặng sắt 09/2020FEFU20SGX30/09/202030/09/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô 09/2021ZCEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Ngô 05/2021ZCEK21CBOT30/04/202114/05/2021
Ngô 12/2020ZCEZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Ngô 09/2020ZCEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Ngô 07/2020ZCEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Ngô 03/2021ZCEH21CBOT26/02/202112/03/2021
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạc 11/2020SIEX20COMEX30/10/202025/11/2020
Bạc 10/2020SIEV20COMEX30/09/202028/10/2020
Bạc 12/2021SIEZ21COMEX30/11/202129/12/2021
Bạc 09/2021SIEU21COMEX31/08/202128/09/2021
Bạc 07/2021SIEN21COMEX30/06/202128/07/2021
Bạc 05/2021SIEK21COMEX30/04/202126/05/2021
Bạc 03/2021SIEH21COMEX26/02/202129/03/2021
Bạc 01/2021SIEF21COMEX31/12/202027/01/2021
Bạc 12/2020SIEZ20COMEX30/11/202029/12/2020
Bạc 09/2020SIEU20COMEX31/08/202028/09/2020
Bạc 07/2020SIEN20COMEX30/06/202029/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô mini 09/2021XCU21CBOT31/08/202114/09/2021
Ngô mini 05/2021XCK21CBOT30/04/202114/05/2021
Ngô mini 12/2020XCZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Ngô mini 09/2020XCU20CBOT31/08/202014/09/2020
Ngô mini 07/2020XCN20CBOT30/06/202014/07/2020
Ngô mini 03/2021XCH21CBOT26/02/202112/03/2021
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bạch kim 12/2020PLEZ20NYMEX30/11/202029/12/2020
Bạch kim 11/2020PLEX20NYMEX30/10/202025/11/2020
Bạch kim 10/2021PLEV21NYMEX30/09/202127/10/2021
Bạch kim 07/2021PLEN21NYMEX30/06/202128/07/2021
Bạch kim 04/2021PLEJ21NYMEX31/03/202128/04/2021
Bạch kim 01/2021PLEF21NYMEX30/12/202027/01/2021
Bạch kim 10/2020PLEV20NYMEX30/09/202028/10/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Khô đậu tương 09/2021ZMEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Khô đậu tương 08/2021ZMEQ21CBOT30/07/202113/08/2021
Khô đậu tương 05/2021ZMEK21CBOT30/04/202114/05/2021
Khô đậu tương 03/2021ZMEH21CBOT26/02/202112/03/2021
Khô đậu tương 01/2021ZMEF21CBOT31/12/202014/01/2021
Khô đậu tương 12/2020ZMEZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Khô đậu tương 10/2020ZMEV20CBOT30/09/202014/10/2020
Khô đậu tương 09/2020ZMEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Khô đậu tương 08/2020ZMEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Khô đậu tương 07/2020ZMEN20CBOT30/06/202014/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Dầu đậu tương 09/2021ZLEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Dầu đậu tương 08/2021ZLEQ21CBOT30/07/202113/08/2021
Dầu đậu tương 05/2021ZLEK21CBOT30/04/202114/05/2021
Dầu đậu tương 03/2021ZLEH21CBOT26/02/202112/03/2021
Dầu đậu tương 01/2021ZLEF21CBOT31/12/202014/01/2021
Dầu đậu tương 12/2020ZLEZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Dầu đậu tương 10/2020ZLEV20CBOT30/09/202014/10/2020
Dầu đậu tương 09/2020ZLEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Dầu đậu tương 08/2020ZLEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Dầu đậu tương 07/2020ZLEN20CBOT30/06/202014/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì 09/2021ZWAU21CBOT31/08/202114/09/2021
Lúa mì 05/2021ZWAK21CBOT30/04/202114/05/2021
Lúa mì 03/2021ZWAH21CBOT26/02/202112/03/2021
Lúa mì 12/2020ZWAZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Lúa mì 09/2020ZWAU20CBOT31/08/202014/09/2020
Lúa mì 07/2020ZWAN20CBOT30/06/202014/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Lúa mì mini 07/2021XWN21CBOT30/06/202114/07/2021
Lúa mì mini 09/2021XWU21CBOT31/08/202114/09/2021
Lúa mì mini 05/2021XWK21CBOT30/04/202114/05/2021
Lúa mì mini 12/2020XWZ20CBOT30/11/202014/12/2020
Lúa mì mini 09/2020XWU20CBOT31/08/202014/09/2020
Lúa mì mini 07/2020XWN20CBOT30/06/202014/07/2020
Lúa mì mini 03/2021XWH21CBOT26/02/202112/03/2021
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương 09/2021ZSEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Đậu tương 08/2021ZSEQ21CBOT30/07/202113/08/2021
Đậu tương 05/2021ZSEK21CBOT30/04/202114/05/2021
Đậu tương 03/2021ZSEH21CBOT26/02/202112/03/2021
Đậu tương 01/2021ZSEF21CBOT31/12/202014/01/2021
Đậu tương 11/2020ZSEX20CBOT30/10/202013/11/2020
Đậu tương 09/2020ZSEU20CBOT31/08/202014/09/2020
Đậu tương 08/2020ZSEQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Đậu tương 07/2020ZSEN20CBOT30/06/202014/07/2020
HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Đậu tương mini 09/2021XBU21CBOT31/08/202113/09/2021
Đậu tương mini 08/2021XBQ21CBOT30/07/202113/08/2021
Đậu tương mini 05/2021XBK21CBOT30/04/202114/05/2021
Đậu tương mini 11/2020XBX20CBOT31/10/202013/11/2020
Đậu tương mini 09/2020XBU20CBOT31/08/202014/09/2020
Đậu tương mini 08/2020XBQ20CBOT31/07/202014/08/2020
Đậu tương mini 07/2020XBN20CBOT30/06/202014/07/2020
Đậu tương mini 03/2021XBH21CBOT26/02/202112/03/2021
Gọi ngay
error: Content is protected !!