Thông báo thay đổi mức ký quỹ áp dụng từ ngày 7/1/2021

Theo quyết định số 06/QĐ/TGĐ-MXV của Tổng Giám đốc Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2021. Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam sẽ có những thay đổi về giá với các mặt hàng ngô, ngô mini, đậu tương, đậu tương mini, dầu đậu tương, khô đậu tương, lúa mì, lúa mì mini, dầu thô WTI, dầu WTI mini. Mức giá thay đổi cụ thể như sau:

Ngô: 1,210 USD
Ngô mini: 242 USD
Đậu tương: 3,025 USD
Đậu tương mini: 605 USD
Dầu đậu tương: 1,430 USD
Khô đậu tương: 1,980 USD
Lúa mì: 1,815 USD
Lúa mì mini: 363 USD
Dầu thô WTI: 4,978 USD
Dầu WTI mini: 2,489 USD

Lưu ý thời gian áp dụng mức giá mới bắt đầu từ ngày 07/01/2021

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!