Tài chính

Việt Nam đã đạt được những thỏa thuận mới trong chính sách thao túng tiền tệ của Mỹ.

Phía Việt Nam cam kết sẽ không cố tình goảm giá tiền tệ để được lợi về suất khẩu, và sẽ minh bạch hơn về chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái. Về phía Mỹ, bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng những nỗ lực của nước ta không chỉ đáp ứng các mối quan tâm của Hoa Kỳ mà còn giúp thúc đẩy hơn nữa sự phát triển và khả năng phục hồi tài chinh, kinh tế vĩ mô của thị trường tài chính trong nước.  Về phần chính phủ chúng ta, Ngân Hàng nhà nước khẳng định, trọng tâm chính sách tiền tệ là “ Thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát” và không được tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng trong thương  mại quốc tế .  Trong thông báo chung được đưa ra của người phát ngôn bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng có nói: Hoa Kỳ và Việt Nam là đối tác tin cậy với tình hữu nghị trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Phía Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đối thoại mang tính xây dựng với Hoa Kỳ để giải quyết những vấn đề kinh tế, …

Việt Nam đã đạt được những thỏa thuận mới trong chính sách thao túng tiền tệ của Mỹ. Đọc thêm »

Gọi ngay
error: Content is protected !!