Ukraine: Chính phủ có thể sẽ điều chính hạn ngạch xuất khẩu ngô vào ngày 25 tháng 1

Bộ Kinh tế Ukraine cho biết, sẽ cùng các hiệp hội nông nghiệp của nước này quyết định vào ngày 25 tháng 1 về khả năng áp hạn ngạch xuất khẩu ngô trong niên vụ 2020/21. Trong tuần trước, các hiệp hội chăn nuôi gia súc và gia cầm đã yêu cầu chính phủ hạn chế xuất khẩu ngô trong niên vụ 2020/21 ở mức 22 triệu tấn để tránh tình trạng thiếu thức ăn chăn nuôi.

Có hai nguyên nhân chủ yếu lý giải cho mối lo ngại của các nhà sản xuất TĂCN, bao gồm sản lượng thấp và xuất khẩu tăng mạnh do giá ngô thế giới ở mức cao. Cụ thể, sản lượng ngô của Ukraine giảm xuống còn 29.3 triệu tấn vào năm 2020 từ mức 35.9 triệu tấn một năm trước đó. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất lo ngại xuất khẩu ngô quy mô lớn có thể làm giảm mạnh lượng ngũ cốc tồn kho và tăng giá ngô nội địa.

Nguồn: MXV

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!