Thông báo về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Theo quyết định số 11/TB/MXV được ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2021 đã có thông báo về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Căn cứ vào  lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam đã thông báo lịch nghỉ giao dịch những sản phẩm hàng hóa đang giao dịch tại MXV, cụ thể là:

Các sản phẩm sẽ nghỉ giao dịch:

  • Ngô, đậu tương, dầu đậu tương, khô đậu tương, lúa mỳ, ngô mini, đậu tương mini, lúa mỳ mini thuộc sở giao dịch nước ngoài liên thông CBOT.
  •  Cacao, đường, bông thuộc sở giao dịch nước ngoài liên thông ICE US.

Các sản phẩm sẽ ngừng giao dịch từ 01:00 ngày 19/01/2021 là:

  • Bạc, đồng, bạch kim thuộc sở giao dịch nước ngoài liên thông  COMEX
  • Dầu WTI, xăng pha chế, khí tự nhiên, dầu WTI Mini thuộc sở giao dịch nước ngoài liên thông NYMEX.

Các sản phẩm vẫn giao dịch bình thường là:

  • Cà phê Robusta thuộc sở giao dịch nước ngoài liên thông ICE EU.
  • Cao su RSS3 thuộc sở giao dịch nước ngoài liên thông OSE.
  • Cao su TSR 20 và quặng sắt thuộc sở giao dịch nước ngoài liên thông SGX.
  • Dầu ít lưu huỳnh và dầu Brent thuộc sở giao dịch nước ngoài liên thông ICE EU.

Sau ngày nghỉ trên việc giao dịch các sản phẩm hàng hóa trên MXV sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch đã được MXV công bố.

Thông báo việc nghỉ giao dịch các sản phẩm hàng hóa thông báo nghỉ giao dịch hàng hóa

Truy cập Mario Commodity để cập nhật thông tin nhanh nhất về giao dịch hàng hóa. Chúc các bạn giao dịch thành công!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!