Thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa

Thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Theo quyết định số 33/QĐ/TGĐ-MXV được ban hành ngày 29/01/2021 đã có thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịc Hàng hóa Việt Nam sẽ có thay đổi về giá đối với mặt hàng khí tự nhiên.

Cụ thể mức thay đổi như sau:

Khí tự nhiên: 3,190 USD

Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!