Thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ ngày 15/01

Thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Theo quyết định số 21/QĐ/TGĐ-MXV được ban hành ngày 14 tháng 01 năm 2021 đã có thông báo về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ có những thay đổi về giá với các mặt hàng ngô, ngô mini, khô đậu tương, lúa mỳ, lúa mỳ mini và cao su RSS3.

Cụ thể, mức giá thay đổi như sau:

  • Ngô: 1,430 USD
  • Ngô mini: 286 USD
  • Khô đậu tương: 2,255 USD
  • Lúa mỳ: 1,980 USD
  • Lúa mỳ mini: 396 USD
  • Cao su RSS3: 103,000 JPY

Thời gian áp dụng mức giá mới bắt đầu từ ngày 15/01/2021.

thông báo thay đổi mức ký quỹ thông báo thay đổi mức ký quỹ thông báo thay đổi mức ký quỹ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!