Thông báo: Từ ngày 08/01/2021 thay đổi mức ký quỹ mới cho mặt hàng DẦU DẬU TƯƠNG

Thay đổi mức ký quỹ mới cho mặt hàng dầu đậu tương

Theo quyết định số 10/QĐ/TGĐ-MXV của Tổng Giám Đốc Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 11/01/2021
mức ký quỹ sản phẩm dầu đậu tương được thay đổi là 1,458 USD.

Thông báo chi tiết cụ thể như sau:

Thay đổi mức ký quỹ Thay đổi mức ký quỹ

Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Mario chúc quý khách giao dịch thành công.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!