Kim ngạch xuất khẩu sắt thép 6 tháng đầu năm 2021 tăng 117%.

6 tháng đầu năm 2021 lượng sắt thép xuất khẩu của cả nước đạt trên 5,88 triệu tấn (tăng 50,5% so với 6 tháng đầu năm 2020), thu về gần 4,52 tỷ USD (tăng 117%).

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2021 cả nước xuất khẩu 1,02 triệu tấn sắt thép, tương đương 930,04 triệu USD, giá trung bình 910,1 USD/tấn, tăng 4,3% về lượng và tăng 11,7% về kim ngạch so với tháng 5/2021 và tăng 7,1% về giá. So với tháng 6/2020 tăng 16,4% về lượng, tăng 123% kim ngạch và tăng 91,8% về giá.Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 lượng sắt thép xuất khẩu của cả nước đạt trên 5,88 triệu tấn (tăng 50,5% so với 6 tháng đầu năm 2020), thu về gần 4,52 tỷ USD (tăng 117%), giá trung bình đạt 769,4 USD/tấn (tăng 44,3%). Sắt thép của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đông Nam Á, đạt gần 2,02 triệu tấn, tương đương 1,49 tỷ USD, giá trung bình 738,6 USD/tấn, tăng 3,8% về lượng, tăng 42,8% về kim ngạch và tăng 37,6% về giá so với 6 tháng đầu năm 2020; chiếm 33% trong tổng lượng và tổng kim ngạch sắt thép xuất khẩu của cả nước.

Trung Quốc đứng thứ 2 với 1,2 triệu tấn, tương đương 683,32 triệu USD, giá trung bình 568,7 USD/tấn, tăng 13,4% về lượng, tăng 61,7% về kim ngạch và tăng 42,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 15% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Thị trường EU đứng thứ 3 đạt 639.480 tấn, tương đương 593,76 triệu USD, giá 928,5 USD/tấn, tăng rất mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 525,5%, 615,2% và 14,3% so với cùng kỳ, chiếm gần 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước.

Đáng chú ý, trong khối EU xuất khẩu sắt thép sang thị trường Bỉ nhiều nhất và tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020, tăng 543,9% về lượng, tăng 878,9% về kim ngạch và tăng 52% về giá, đạt 335.302 tấn, tương đương 335,48 triệu USD, giá 1.000 USD/tấn, chiếm 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch sắt thép xuất khẩu của cả nước.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!