Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Một Số Sản Phẩm Hàng Hóa

Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) Mario Commodity xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 30/12/2020.

Ở lần thay đổi này, có những sản phẩm: Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi mức ký quỹ. Giá cụ thể như sau:

– Đậu tương: 2420 USD
– Đậu tương mini: 484 USD
– Dầu đậu tương; 1155 USD
– Khô đậu tương: 1815 USD
– Cao su RSS3: 94500 JPY
– Quặng sắt: 1892 USD

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!