Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ một số sản phẩm hàng hóa áp dụng từ ngày 5/1/2020

Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Mario Commodity xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm.

Thời gian thay đổi mức ký quỹ mới áp dụng kể từ ngày 5/1/2020

Sản phẩm: Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Cao su RSS3 thay đổi mức ký quỹ. Giá cụ thể như sau:

  • Ngô 1,073 USD
  • Ngô mini 215 USD
  • Đậu tương 2,640 USD
  • Đậu tương mini 528 USD
  • Dầu đậu tương 1,265 USD
  • Lúa mỳ 1,650 USD
  • Lúa mỳ mini 330 USD
  • Cao su RSS3 97,500 JPY

Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng

– Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở giao dịch nước ngoài liên thông được công bố trong danh sách trên.
– Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố cho từng thời điểm.

 

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
error: Content is protected !!